Om meg


RB2_3259

 Mitt navn er Danny D. Cothren.

Jeg er frilansfotograf med eget enkeltmannsforetak og bosatt i Kvikne langt nord i Hedmark.
Hovedsakelig jobber jeg innenfor temaene Natur og friluftsliv.

Jeg er en «godt voksen» mann fra San Diego, California som kom til denne vakre lille fjellbygda Kvikne i 1987. Jeg oppdaget med en gang at jeg bodde i en fantastisk natur perle. Som en ivrig fisker, oppdaget jeg alt dyr- og fugleliv og begynte å ta med kamera på tur. Jeg prøver å fange naturen uten å forstyrre den.

For det meste vet ikke dyrene og fuglene at de har vært fotografert … avstand og kamoflage er oppskriften som ofte fungerer best, det er da at jeg kan ta bilder av dem og fange unike momenter innenfor naturlig oppførsel.

Landskap, blomster, vann, insekter og ikke minst Nordlys fra Kvikne, er andre favoritt naturmotiver.

For meg er kundens behov og ønsker det viktigste.

Når du betaler for en tjeneste eller et produkt, skal du kunne kreve resultat og respekt i alle ledd.

Hvis du er interessert i nærmere info om hva jeg kan tilby, er du hjertelig velkommen til å kontakte meg!

danny

Danny Dale Cothren
Photographer
2512 Kvikne, Norway
email: danny@kvikne.no
Tlf: +47 930 37 559
Org. Nr: 976040651 MVA
www.facebook.com/dannys.photo.no
Besøks Address: Dannys Photo V/ Handlaget, 2512 Kvikne, Hedmark, Norway
Hours: Tir-Lør: 10:00 am-4:00 pm. Ved stengt butikk ringe meg. +47 930 37 559.

Natur & Studio Fotografri; Galleri med salgsutstilling av egne bilder.
Tar fotojobber ved forespørsel!
Nature & Studio Photography; Gallery and sale exhibition of own photos.
Accept photo jobs upon request!
Bildene på denne siden er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.
Pictures on this page are covered by the Copyright Act.
Copyright:
Bildene på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser:
§ 43a: Den som lager et fotografisk bild…e, har enerett til å fremstille eksemplar av det, enten det skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Eneretten til et fotografisk bilde varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget.
Ingen bilder som tilhører Dannys Photo v/ Danny Dale Cothren kan brukes uten avtale. Misbruk vil bli fulgt opp med et økonomisk krav direkte til den ansvarlige.

Website:

http://www.dannysphoto.no
http://www.facebook.com/dannysphoto;
http://dannycothrenphoto.blogspot.no/